Romano Sveto

O stowarzyszeniu

Jesteśmy organizacją zrzeszającą przedstawicieli społeczności romskiej, współpracują z nami Polacy, którzy są zainteresowani kulturą i tradycją Romów. Stowarzyszenie "Romano Waśt" współpracuje z władzami miasta, władzami województwa, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radomiu, instytucjami kulturalnymi i edukacyjnymi w Radomiu i województwie mazowieckim, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz innymi stowarzyszeniami i organizacjami romskimi. Priorytetowym celem naszego Stowarzyszenia jest stworzenie Europejskiego Centrum Kultury i Edukacji Romów, które będzie miejscem integracji ludzi z różnych środowisk i narodowości przy poszanowaniu odmienności kulturowej i obyczajowej. Pracujemy na obszarach upowszechniania kultury i aktywizacji kulturalnej społeczności romskiej, edukacji kulturalnej i społecznej, wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, kształcenia dorosłych, aktywizacji zawodowej i budowania świadomości kobiet romskich. Od czasu powstania w 2004 roku do chwili obecnej Radomskie Stowarzyszenie Romów "Romano Waśt" zrealizowało następujące projekty: Romano Sveto
- "Co zrobić, gdy dziecko ma za sobą pierwszy kontakt z nałogiem" - warsztaty zorganizowane w 2005 roku dzięki dotacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.
- "Historia fundamentem tożsamości narodu" wycieczka do Muzeum Romów w Tarnowie zorganizowana dzięki dotacji Wojewody Mazowieckiego.
- "Profilaktyka antyalkoholowa" projekt zrealizowany dzięki dotacji Prezydenta Miasta Radomia
- "Kursy języka angielskiego i obsługi komputera" organizowane dzięki dotacji Wojewody Mazowieckiego. Grupe dzieci romskich objęta nauką połączoną z zabawą, a metody nauczania dostosowano do indywidualnych potrzeb dzieci.
- "Integracyjne warsztaty tańca romskiego" - zrealizowano dzięki dotacji MSWIA
- Festyn p.t. "Noc romska" w 2008 roku, zrealizowano dzięki dotacji Urzędu Miasta i Marszałka Województwa Mazowieckiego, przy udziale Muzeum J. Malczewskiego w Radomiu.
Konferencja podczas Międzynarodowego Dnia Romów w Radomiu, 2009 r., Resursa Obywatelska, zrealizowano dzięki dotacji Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Wrzesień 2009 - wrzesień 2010, Stowarzyszenie kontynuowało działalność kulturalną i edukacyjną, realizując projekt Romowie wśród innych - popularyzowanie pozytywnego wizerunku Romów w Radomiu sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Radomskie Stowarzyszenie Romów
  • ul.Twarda 13
  • 26-600 Radom


www.efs.gov.pl

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu

" Wiedza kapitałem na przyszłość" - promocja integracji społecznej i zawodowej Romów z RadomiaStrona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu

" Romowie w regionie radomskim - kultura i edukacja"


Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu

"Romowie w regionie radomskim - kultura i edukacja" (kontynuacja)"